Cisalla

Màquina per a tallar planxes de metall en fred, constituïda per una vora fixa i una ganiveta de tall inclinat i progressiu. 

AXIAL CP-1230 Espesor de tall 3000x12