Escantonadora

Màquina per a treure o rompre un tros, un cantell, etc., d’una peça.

EUROMAC 200/4