Torn

Màquina simple que consisteix en un cilindre tangencialment al qual s’aplica una resistència, especialment mitjançant una corda o un cable que s’hi enrotlla, i que es mou per mitjà d’una roda de gran diàmetre, una maneta, etc.

PINACHO SP/250