Equipament

Cisalla

Plasma i
Oxitall

Plegadora

Serracinta

Torn

Trepant

Premsa

Escantonadora

Roscadora

Altres