Plasma i oxitall

El plasma és una màquina amb un gas molt ionitzat per escalfament i gairebé neutre que s’utilitza per a tallar o per a la deposició de capes de metall. L’oxitall és una màquina per a tallar un material mitjançant la flama d’un bufador oxhídric o oxiacetilènic.

Espesor plasma HD3070 15mm. Espesor màxim d’oxitall CRM 80mm 3000x1500mm